Om GLOBUS

Herunder svarer vi på de mest almindelige spørgsmål til puljen. Finder I ikke svar på jeres spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

2a742a19-2c37-4a11-9bfb-7add59555c12

Ofte stillede spørgsmål

GLOBUS kan søges af aktører fra hele den danske uddannelsessektor, herunder:

 • Grundskoler, ungdomsuddannelser, erhvervs- og gymnasieuddannelser, professionshøjskoler, videregående uddannelser samt højskoler

Følgende aktører kan søge i partnerskab med en dansk uddannelsesinstitution:

 • Elev- og studenterorganisationer og andre aktører på uddannelsesområdet
 • Civilsamfundsorganisationer
 • Socialøkonomiske virksomheder og erhvervsdrivende fonde

GLOBUS støtter to typer af projekter: Uddannelsesudveksling og cirkulære projekter, hvor I renoverer og sender brugt kvalitetsudstyr til en partner i et udviklingsland. For begge typer projekter er det et krav, at I skaber engagement i projektet, udviklingssamarbejdet og Verdensmålene - og gerne hos dem, der ikke i forvejen er engageret i disse.

Læs mere om uddannelsesudveksling, cirkulære projekter og engagement.

For at få støtte, skal I finde en lokal partner i det land, jeres projekt er rettet imod. Det kan være en uddannelsesinstitution, virksomhed eller organisation, som kan drage fordel af jeres partnerskab til at fremme uddannelse og bæredygtig udvikling. Partneren i udviklingslandet kan ikke være:

 • Enkeltpersoner, familier
 • Nationale regeringer eller myndigheder på regionalt eller lokalt niveau
 • Organisationer opført på FN's eller EU's terrorlister. Som ansøger er det jeres ansvar at sikre dette.

Udgifter til rejser og ophold, herunder:

 • Transport til/fra udlandet og i Danmark
 • Udgifter til forsikring, visum, lægeanbefalede vacciner og eventuel malariaforebyggende medicin, påkrævede lægeattester
 • Udgifter til hotel eller anden indkvartering
 • Udgifter for rejse til Danmark for enkelte personer fra projektlandet, når dette sker i forbindelse med engagementsaktiviteter

Udgifter ved forsendelse af udstyr, herunder:

 • Kørsel i forbindelse med indsamling i Danmark
 • Fragt og lokal distribution
 • Indkøb af reservedele til udstyret
 • Køb af udstyr lokalt der nødvendiggør implementering af projektet
 • Udgifter til opsætning af udstyret samt affaldshåndtering

Udgifter hos partner i Syd, herunder:

 • Kurser/kompetenceudvikling i begrænset omfang

Udgifter til engagementsaktiviteter, herunder:

 • Udgifter til medieaktiviteter o.a. i forbindelse med oplysning/kommunikation
 • Leje af lokale, forplejning o.a. i forbindelse med arrangementer

Udgifter til løn, diæter mv., herunder:

 • Elev- og lærlingeløn som ikke dækkes af andre finansieringskilder såsom OPU, Erasmus+
 • Diæter til eventuelt medrejsende fagpersonale
 • Løn / konsulentydelser i begrænset omfang, herunder bidrag til administration på 7%

I kan søge mellem kr. 20.000 og op til maksimalt kr. 900.000 over en 3-årig periode. Som ansøger skal I vælge, inden for hvilken beløbsramme I søger:

 • Mindre indsatser: 20.000-199.000 DKK
 • Større indsatser 200.000 - 900.000 DKK

På siden "Søg pulje" finder i alle nødvendige dokumenter, herunder krav til budgetformat.

GLOBUS har ansøgningsfrist to gange årligt, i marts og september Næste ansøgningsfrist er 1. september 2022.

Puljeforvalteren sikrer, at ansøgningen opfylder standardkrav. Ansøgninger kan afvises administrativt, hvis de ikke opfylder de formelle betingelser.

Ansøgninger til større indsatser (over 200.000 DKK) vurderes af en bevillingskonsulent. Ansøgninger til mindre indsatser (under 200.000 DKK) vurderes af puljeforvalteren hvorefter formanden for bevillingsudvalget laver den endelige vurdering.

Vurderingen baseres på de opstillede vurderingskriterier angående GLOBUS formål, indsatsens strategi for engagement, samarbejdet med partnere i Danmark og i projektlandet samt omkostningernes rimelighed og effektivitet. Detaljerede vurderingskriterier kan læses i GLOBUS retningslinjer.

 

 

GLOBUS har en behandlingstid på op til seks uger fra ansøgningsfristen.

Puljeforvalteren står til rådighed i forhold til faglig sparring og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger.

Puljeforvalteren vil ligeledes kunne rådgive om potentielle samarbejdspartnere enten i Danmark eller i Syd.

Ønskes vejledning, kontakt da sekretariatet i god tid inden ansøgningsfristen.

Bevillingshaver er forpligtet til at sende årlige rapporteringer inklusiv finansiel rapportering pr. kalenderår ved projekter, der løber over mere end 1 år. Den årlige rapportering skal sendes senest 3 måneder efter det foregående år.

For alle projekter skal bevillingshaver sende afsluttende rapportering om de opnåede resultater ved projektets afslutning samt aflægge afsluttende regnskab. Den afsluttende rapportering og det afsluttende regnskab skal sendes senest 3 måneder efter projektperiodens slutdato.

Den afsluttende regnskabsaflæggelse for tilskud revideres og påtegnes af en statsautoriseret/registreret revisor. Den afsluttende regnskabsaflæggelse for tilskud på 50.000 kr. og derunder kan dog ske ved, at regnskabet udarbejdes og godkendes af bevillingshaveren og samtlige originale bilag vedlægges regnskabet.

Til rapporteringen benyttes formater for afrapportering og regnskab samt revisionsinstruks. Disse findes her.

Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927
Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927