edit_EHB8872

Puljen er åben Copy

GLOBUS – Puljen for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde er klar til at støtte initiativer, som engagerer danskere under uddannelse i udviklingssamarbejdet og i verdensmålene gennem udveksling og cirkulære projekter.

GLOBUS er en pulje under Udenrigsministeriet, der har til formål at engagere danskere under uddannelse i det internationale udviklingssamarbejde og Verdensmålene.

Puljen støtter projekter, hvor danskere under uddannelse direkte involverer sig i et samarbejde med partnere i det Globale Syd.

Der kan søges støtte til to typer af indsatser: Uddannelsesophold i udviklingslande samt cirkulære projekter, dvs. renovering og forsendelse af brugt kvalitetsudstyr til partnere i udviklingslande.

Der kan søges bevillinger på mellem 20.000 og op til 900.000 kroner.

Målrettet hele uddannelsessektoren

Puljen kan søges af aktører fra hele den danske uddannelsessektor, fra grundskoler til gymnasier, erhvervsskoler og professionshøjskoler samt uformelle uddannelser som fx højskoler.

Andre aktører som civilsamfundsorganisationer, socialøkonomiske virksomheder og erhvervsdrivende fonde kan også søge i partnerskab med en dansk uddannelsesinstitution.

Skal skabe engagement

GLOBUS-puljen er blevet til som del af en større gentænkning af Danidas oplysnings- og engagementsinstrumenter med det formål at skabe større gennemslagskraft i de dele af befolkningen, der ikke allerede er interesserede i området.

Som en ny type engagementspulje vil det derfor også være et krav for at få støtte fra GLOBUS-puljen, at man når bredere ud end til den gruppe, der er direkte involveret i projektet. Det kan fx være ved at fortælle om projektet på uddannelsesinstitutioner, virksomheder, events, gennem forskellige medier, indtænke det i undervisningen af andre elevgrupper eller andet.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtaler:

”Vores seneste undersøgelse viser, at danskerne – og især de unge – i høj grad bakker op om udviklingssamarbejdet og engagerer sig i verdens udvikling. Det vidner om, at gode kræfter fra civilsamfundet og uddannelsessektoren gør en flot indsats for at engagere danskere i udviklingssamarbejdet og verdensmålene. Det vil vi understøtte med den nye GLOBUS pulje, og jeg glæder mig til at se, hvad puljen kaster af sig af samarbejdsprojekter, som kan engagere endnu flere.”

“Civilsamfundet og uddannelsessektoren gør en flot indsats for at engagere danskere i udviklingssamarbejdet og verdensmålene. Det vil vi understøtte med den nye GLOBUS pulje, og jeg glæder mig til at se, hvad puljen kaster af sig af samarbejdsprojekter, som kan engagere endnu flere.” Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Håber at nå bredt ud

GLOBUS-puljen forvaltes af et konsortium bestående af CKU (Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde) og Ulandssekretariatet, fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation.

Sekretariatsleder for CKU Katja Gunnertoft Bojsen udtaler: ”Den nye pulje GLOBUS kommer til at bringe ideen om Verdensmålene som et fælles projekt mellem Nord og Syd endnu mere i højsædet. Puljen giver plads til det brede engagement. Her er mulighed for at mindre civilsamfundsorganisationer og frivillige i forskellige samarbejder kan gå sammen om at engagere sig i udviklingssamarbejdet, og det er vi meget glade for at kunne være med til at bakke op om,” siger Katja Gunnertoft Bojsen.

Formand for Ulandssekretariatet og næstformand i FH Bente Sorgenfrey udtaler: ”Det er vigtigt, at unge mennesker – også dem på erhvervs- og professionsuddannelser – deltager i det danske udviklingssamarbejde. En af måderne er at rejse ud og aktivt engagere sig i virkeligheden, og det styrker faglighed og modenhed hos de unge. Det bliver der flere muligheder for med den nye GLOBUS-pulje,” siger formand for Ulandssekretariatet og næstformand i FH, Bente Sorgenfrey.